Tiếng Việt | English
 
NGUYỄN PHÚC MINH

NGUYỄN PHÚC MINH

Partner RIBA,VAA, MBA | MPN + PARTNERS  
 
MARK OLIVE

MARK OLIVE

Partner | MPN + PARTNERS
 
ĐOÀN NHẬT MINH

ĐOÀN NHẬT MINH

Advisor MPN + PARTNERS
 
JOHN TRUONG

JOHN TRUONG

Partner | MPN + PARTNERS
 
JUAN CARLOS SANCHEZ

JUAN CARLOS SANCHEZ

Associate Partner | MPN + PARTNERS
 
PETER WADDELL

PETER WADDELL

Nghệ nhân sân gôn | Partner
 
MATTHEW SAUNDERS

MATTHEW SAUNDERS

Associate Partner Chuyên gia Y tế
 
PHAN PHƯƠNG LINH

PHAN PHƯƠNG LINH

Associate Architect | MPN + PARTNERS
 
APRIL SOH

APRIL SOH

Giám đốc | Cty Phát triển mặt dựng Koltay Singapore
 
ESKAYEM

ESKAYEM

Healthcare MEP 
 
Craig Doubleday

Craig Doubleday

Giám Đốc| Urbis Hong Kong Chuyên gia phát triển Cảnh quan
 
FEDERICO PAROLOTTO

FEDERICO PAROLOTTO

Giám Đốc  Mobility in Chain - Italy
 
GURNEET SINGH

GURNEET SINGH

Giám Đốc Giải pháp Thiết kế Môi trường bền vững EDS
 
RAJAN GOVIND

RAJAN GOVIND

Giám Đốc BES - Chuyên gia Mặt dựng
 
TAK MATHEWS

TAK MATHEWS

Chủ Tịch TAK - Tư vấn Giao thông Đứng
 
LARS HUBBARD

LARS HUBBARD

Chủ Tịch Friday Group - Chuyên gia Tiêu chuẩn Kỹ thuật