Tiếng Việt | English
NGUYỄN PHÚC MINH

NGUYỄN PHÚC MINH

Đồng Sáng lập  | MPN + PARTNERS    
MARK OLIVE

MARK OLIVE

Partner | MPN + PARTNERS
ĐOÀN NHẬT MINH

ĐOÀN NHẬT MINH

Advisor MPN + PARTNERS
JOHN TRUONG

JOHN TRUONG

Partner | MPN + PARTNERS
JUAN CARLOS SANCHEZ

JUAN CARLOS SANCHEZ

Associate Partner | MPN + PARTNERS
MATTHEW SAUNDERS

MATTHEW SAUNDERS

Associate Partner Chuyên gia Y tế
APRIL SOH

APRIL SOH

Giám đốc | Cty Phát triển mặt dựng Koltay Singapore
ESKAYEM

ESKAYEM

Healthcare MEP 
Craig Doubleday

Craig Doubleday

Giám Đốc| Urbis Hong Kong Chuyên gia phát triển Cảnh quan
FEDERICO PAROLOTTO

FEDERICO PAROLOTTO

Giám Đốc  Mobility in Chain - Italy
GURNEET SINGH

GURNEET SINGH

Giám Đốc Giải pháp Thiết kế Môi trường bền vững EDS
RAJAN GOVIND

RAJAN GOVIND

Giám Đốc BES - Chuyên gia Mặt dựng
TAK MATHEWS

TAK MATHEWS

Chủ Tịch TAK - Tư vấn Giao thông Đứng
LARS HUBBARD

LARS HUBBARD

Chủ Tịch Friday Group - Chuyên gia Tiêu chuẩn Kỹ thuật