Tiếng Việt | English
KIẾN TRÚC
Kiến trúc là  Nghệ thuật kết nối con người với con người. Con người sẽ được kết nối thông qua các không gian, tính năng nội thất và các yếu tố bên trong những không gian đó. Khi thiết kế, luôn cần xác định “ Trái tim “ của một dự án, đó là nơi mà con người tương tác với nhau nhiều nhất và hầu hết các hoạt động xảy ra.

Tại MPN + Partners, Nhân viên của chúng tôi luôn được kết nối bằng cách tạo ra các mô hình, bản phác thảo dự án và được thảo luận với nhau vì chúng tôi tin rằng để tạo ra sự khác biệt trong Kiến trúc, điều quan trọng là phải tạo ra được một nhóm thống nhất và nhóm đó sẽ làm việc với tinh thần và khát vọng  mạnh mẽ nhât của họ.