Tiếng Việt | English
QUY HOẠCH
Thiết kế đô thị khác với thiết kế kiến trúc hay những mảng khác, nó đòi hỏi sự làm việc trên quy mô lớn hơn từ các khu vực của tòa nhà, đường phố, không gian công cộng hoặc thậm chí đến các thành phố. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra để xây dựng một bản tóm tắt đầy đủ và chuẩn bị cho quá tình thiết kế. Các tòa nhà liên quan với nhau như thế nào, cách kết nối chúng với nhau , cách cơ sở hạ tầng được tích hợp, cách mọi người kết nối với nhau và lưu thông khắp nơi để xác định các không gian công cộng, cách văn hóa được bảo tồn trong sự phát triển mới. Ngoài ra  thì khí hậu, dòng chảy năng lượng, giao thông, thiên nhiên… tất cả đều được xem xét một cách cẩn thận.

Nhóm phát triển bền vững và các chuyên gia về giao thông của chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các giao diện mô hình mới nhất để phục vụ cho quá trình thiết kế. Nhóm sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để tìm kiếm và giải quyết tất cả các vấn đề, đồng thời  đưa ra giải pháp tốt nhất cho từng trường hợp để cung cấp tốt hơn cho cộng đồng.