Tiếng Việt | English
PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC


I. Giá trị cốt lõi của chúng tôi


Giá trị cốt lõi của chúng tôi là CHẤT LƯỢNG trong Thiết kế. Do đó, chúng tôi đã hình thành một Quy trình Thiết kế khác biệt để đạt được Chất lượng Thiết kế cần thiết từ đó có thể tạo ra được một Tác phẩm Nghệ thuật cho khách hàng của chúng tôi và giúp họ có được một Di sản cho đời

II. Chúng tôi làm như thế nào


Áp dụng CHÁNH NIỆM ở bước đầu để giữ tâm trí sạch để hướng tới ý tưởng nguyên bản cho mỗi dự án, chúng tôi luôn tiên quyết đưa mong muốn, đặc trưng của khách hàng, của địa phương, cộng đồng vào quá trình khắc họa ý tưởng để thật sự mang đến một ý tưởng được đúc thành chỉ cho vị trí, khách hàng nó thuộc về. Chúng tôi KHÔNG XEM ẢNH THAM KHẢOSau khi đã đúc nên được ý tưởng Nguyên bản, để đưa ý tưởng này lên sự Đột phá, chúng tôi áp dụng TÍNH KHÔNG vào quy trình phát triển ý tưởng, đặt mình suy nghĩ như đám đông và làm ngược lại để đạt được ĐỘT PHÁ

III. Cảm xúc + Sự sáng tạo được tạo ra thế nàoTrong quá trình Thiết kế, chúng tôi kết hợp phương pháp truyền thống của Kiến trúc sư với các phương pháp của các môn nghệ thuật để tạo ra Cảm xúc và sự sáng tạo

IV. Chúng tôi thay đổi Phạm vi công việc thế nào

Chúng tôi thay đổi Phạm vi công việc để phản ánh phương pháp làm việc Đột pháTên của mỗi giai đoạn miêu tả phương pháp thiết kế một cách tương ứng


V. Triết lý thiết kế của chúng tôi


Chúng tôi xác định rõ Tác phẩm nghệ thuật dành cho ai