Tiếng Việt | English
TAK MATHEWS

TAK MATHEWS

Chủ Tịch
TAK - Tư vấn Giao thông Đứng
TAK Mathews có 2 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành công nghiệp vận tải xây dựng và chiều dọc. tiếp xúc của ông mở rộng đến tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp vận tải dọc bao gồm các dự án và xây dựng, dịch vụ và hiện đại hóa và lập kế hoạch và doanh số của thang máy và thang cuốn.
Ông được đi đi nhiều nơi và tiếp xúc với tập quán vận tải dọc quốc tế và quy trình thực tế. Ông quen thuộc với hầu hết các thiết bị và công nghệ mới nhất.