Tiếng Việt | English

Khởi công xây dựng Villa Hồ Tây của Đại sứ

Ngày đăng: 20/07/2015Villa Hồ Tây của Đại sứ tại Hà Nội hiện đang trong quá trình thi công.
Các tin khác