Tiếng Việt | English
QUY HOẠCH
Thiết kế đô thị là khác nhau so với kiến ​​trúc và các thể loại khác. Nó đòi hỏi phải làm việc trên một quy mô lớn hơn từ các vùng của các công trình, đường phố, không gian công cộng hoặc thậm chí đến các thành phố. Rất nhiều câu hỏi cần được nêu ra để xây dựng lên một tóm tắt đầy đủ và chuẩn bị cho quá trình thiết kế. Làm thế nào các tòa nhà liên quan đến nhau, làm thế nào chúng được kết nối, làm thế nào để cơ sở hạ tầng được tích hợp, làm thế nào mọi người kết nối với nhau và lưu thông xung quanh và vị trí các không gian công cộng ở đâu, làm thế nào để văn hóa được bảo tồn trong sự phát triển mới. Ngoài ra, khí hậu, dòng chảy năng lượng, giao thông, thiên nhiên, vv, tất cả đều được xem xét một cách cẩn thận.
 
Đội ngũ chuyên gia về kết cấu và giao thông của chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các giao diện mô hình mới nhất để phục vụ cho quá trình thiết kế. Các đội sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để tìm kiếm và giải quyết tất cả các vấn đề và tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng tình huống để cung cấp tính công động tốt hơn.