Tiếng Việt | English

Lọt vào danh sách đề cử của Đại Hội Kiến trúc Thế Giới

MPN + Partners tự hào được lọt vào danh sách đề cử bởi Đại Hội Kiến Trúc Thế giới cho dự án Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho giải thưởng Công trình của Thế giới 2022

Các tin khác