Tiếng Việt | English

Trường Quốc Tế OIS SK

Quy mô: 8,000 m2
Ngày thực hiện 15/04/2019
Ngân sách:
Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
Video/More Info