Tiếng Việt | English

Quy hoạch đô thị Fieldway

Quy mô: 13ha
Ngày thực hiện 18/06/2016
Ngân sách: $68.000.000
Vị trí: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Video/More Info