Tiếng Việt | English
Dự án thực hiện
0/0
Video + More

Quy hoạch đô thị Fieldway

: 13ha
18/06/2016
Ngân sách: $68.000.000
: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Quy hoạch đô thị Fieldway

: 13ha
18/06/2016
Ngân sách: $68.000.000
: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
0/0
Video/More Info