Tiếng Việt | English

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Nalanda

Quy mô: 132 hec-ta
Ngày thực hiện 25/12/2015
Ngân sách:
Vị trí: Long Hải, Việt Nam
Video/More Info