Tiếng Việt | English

Khu nghỉ dưỡng Biệt thự Hòa Bình - Quy hoạch

Quy mô: 1 ha
Ngày thực hiện 01/05/2021
Ngân sách:
Vị trí: Hòa Bình, Việt Nam
Video/More Info