Tiếng Việt | English

Khách sạn 5 sao tại Viên Chăn, Lào
 
Quy mô: Khách sạn 5 sao 150 phòng. Diện tích khu đất: 4.500 m2
Ngày thực hiện 01/09/2015
Ngân sách: $50.000.000
Vị trí:
Video/More Info