Tiếng Việt | English
Dự án thực hiện
0/0
Video + More

Khách sạn 5 sao tại Viên Chăn, Lào
 
: Khách sạn 5 sao 150 phòng. Diện tích khu đất: 4.500 m2
01/09/2015
Ngân sách: $50.000.000
:

Khách sạn 5 sao tại Viên Chăn, Lào
 
: Khách sạn 5 sao 150 phòng. Diện tích khu đất: 4.500 m2
01/09/2015
Ngân sách: $50.000.000
:
0/0
Video/More Info