Tiếng Việt | English

Bệnh viện Trẻ em Cluj Napoca

Quy mô: 10ha
Ngày thực hiện 03/02/2020
Ngân sách:
Vị trí: Cluj Napoca, Romania
Video/More Info