Tiếng Việt | English
CHÚNG TÔI LÀ AITHIẾT KẾ CHO CON NGƯỜI
 
MPN + PARTNERS là má»™t công ty thiết kế kiến ​​trúc Ä‘a quốc gia được thành lập vào năm 2012 bởi các kiến ​​trúc sÆ° đầy Ä‘am mê, những người Ä‘ã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Foster + Partners – công ty hàng đầu về thiết kế kiến ​​trúc trên thế giá»›i. Kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi từ quy hoạch tổng thể để thiết kế sản phẩm vá»›i các dá»± án lá»›n gần Ä‘ây nhÆ° Sân bay quốc tế Queen Alia ở Jordan, Khu phố Văn hóa New Holland ở St. Petersburg, Bab al Bahr 40 ha kế hoạch tổng thể trong Ma-rốc, Platinum Vườn Kuala Lumpur, VietinBank Tower tại Việt Nam, Tháp Diamond Rice tại Việt Nam, Khu Ä‘ô thị má»›iThủ Thiêm tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vá»›i kiến ​​thức sâu rá»™ng về phát triển bền vững và há»™i nhập công nghệ nổi bật và sáng tạo.

Vá»›i niềm Ä‘am mê vá»›i việc Ä‘em Kiến trúc đến cho mọi người và hình thành nên má»™t thế giá»›i tốt hÆ¡n,
MPN + PARTNERS đẩy thiết kế kiến ​​trúc xa ranh giá»›i hiện tại của nó để Ä‘áp ứng nhu cầu của người dân.

Công ty bao gồm các dịch vụ thiết kế Công trình xây dá»±ng và văn hóa, quy hoạch Ä‘ô thị, cÆ¡ sở hạ tầng công cá»™ng, ná»™i thất và thiết kế sản phẩm vá»›i phÆ°Æ¡ng pháp tiếp cận sáng tạo và Bền vững kết hợp Công nghệ tiên tiến.


MPN + PARTNERS: Má»™t sá»± hòa hợp của kiến ​​thức hàng đầu